Ons onderwijs

De Matthieu Wiegmanschool heeft gekozen voor onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Waarom? Omdat wij zien dat het de beste resultaten oplevert. Eigen. Samen. Wijzer. Het kan echt.

De basis voor het kind is de eigen stamkring. Elk blok opnieuw bepalen coach en kind de ontwikkeldoelen. Welke taken gaan we komende periode uitvoeren en aan welke doelen gaan we werken? Na de stamkring waaieren de kinderen uit naar verschillende instructies. Er zijn instructies en aanbod voor de vijf ontwikkelgebieden: rekenen, taal, wereldwijs, stevige basis en bewegen. Na de instructies gaan de kinderen aan de slag met hun eigen werk. Elk werkblok wordt afgesloten met een evaluatie en vooruitblik naar een volgend moment.

Niet in hokjes plaatsen

Het dagelijks ritme op de Matthieu Wiegmanschool is afgestemd op onderwijs dat kinderen van nu voorbereidt op de samenleving van morgen. Een samenleving waarin meer dan ooit mensen zich in een internationale context tot elkaar moeten verhouden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen; om met elkaar te leven vanuit een stabiele en zelfbewuste basis. Dat vraagt om vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen.

Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Door kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving de ruimte te geven zelf hun leerproces vorm te geven en ze daarbij te ondersteunen en te motiveren. Kinderen onderwijzen doe je niet door ze ‘in hokjes’ te plaatsen (en per se de bijbehorende lesstof af te willen werken), maar door hun talenten onbelemmerd te laten groeien en ze hun eigen ontwikkelingslijn te laten volgen. Wordt leren dan leuker? Veel leuker. En het ontwikkelingseffect derhalve groter. Zeker als je het koppelt aan een rijke leeromgeving waarin vakken geïntegreerd zijn in een samenhangend en uitdagend onderwijsaanbod. Zo leer je onze complexe wereld beter begrijpen.

Maximale uit zichzelf halen

Op de Matthieu Wiegmanschool heeft ieder kind een portfolio waarin zijn ontwikkeling zichtbaar is. We voeren ontwikkelgesprekken met het kind en zijn ouders om die ontwikkeling te monitoren en te begeleiden. Daarnaast werken we volop met schoolbrede thema’s die uit het leven gegrepen zijn, vaardigheden combineren en daardoor betekenisvol en relevant worden. De Matthieu Wiegmanschool staat voor ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. In de kern betekent dat: kinderen helpen om het maximale uit zichzelf te halen. Dat is voor ons geen methode of concept, maar de meest logische manier om ze uit te laten groeien tot verantwoordelijke wereldburgers.